Tytuł: „Wdrożenie innowacji w obszarze inteligentnych i bezpiecznych opakowań jednostkowych dla sektora farmaceutycznego”

Cel: W ramach Projektu Spółka wdroży na rynek inteligentne opakowania, pozwalające zmniejszyć do minimum prawdopodobieństwo niezauważonej ingerencji w integralność opakowań. Opakowania będą zawierać w sobie mechanizmy wspierające realizację funkcji logistycznych w farmaceutycznym łańcuchu dostaw oraz mechanizmy wspierające pacjenta w procesie użytkowania produktów i wyrobów leczniczych. Produkt znacząco zmniejszy ryzyko popełniania błędów w łańcuchu dostaw oraz ograniczy ryzyko wprowadzenia nielegalnego produktu leczniczego do legalnego obrotu.

Całkowity koszt projektu: 31 809 000 zł
Wkład UE: 11 133 150 zł

Powrót na stronę główną