Polityka Prywatności

 

Zobowiązanie do ochrony prywatności

 

Nasza Polityka prywatności ma na celu doradzenie, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy podane przez Ciebie informacje umożliwiające identyfikację. Odwiedzając tę stronę, akceptujesz praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

 

Jakie informacje są zbierane.

 

(a) Informacje, które nam przekazujesz:

Zbieramy dane osobowe, które zdecydujesz się wprowadzić na różnych stronach naszej witryny lub które możesz nam przekazać w inny sposób (np. pocztą elektroniczną, pocztą fizyczną lub telefonicznie). Na przykład zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych, gdy uzyskasz dostęp lub zarejestrujesz się w celu uzyskania dostępu do niektórych części naszej witryny lub zarejestrujesz się w celu otrzymywania biuletynów lub wiadomości e-mail.

Kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych to imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, ale podczas korzystania z niektórych usług w naszej witrynie możesz podać więcej danych osobowych.

Możesz nie podawać pewnych informacji, ale możesz nie mieć możliwości korzystania z naszych usług i funkcji.

 

(b) Informacje automatyczne:

Gdy odwiedzasz witrynę, ujawniasz pewne informacje, takie jak adres protokołu internetowego (IP) i czas wizyty. Ta witryna, podobnie jak wiele innych witryn, rejestruje te podstawowe informacje o wizytach w naszej witrynie.

 

(c) Pliki cookie:

Pliki cookie to fragmenty informacji, które są przesyłane do Twojego komputera z serwera internetowego.

Używamy plików cookie do przechowywania preferencji odwiedzających, rejestrowania informacji o sesji, rejestrowania informacji specyficznych dla użytkownika na temat stron, które użytkownicy odwiedzają lub które odwiedzają, ostrzegania odwiedzających o nowych obszarach, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować, gdy powrócą do naszej witryny, rejestrowania przeszłej aktywności na witrynę w celu zapewnienia lepszej obsługi, gdy odwiedzający powracają do naszej witryny i dostosowania zawartości strony internetowej na podstawie typu przeglądarki odwiedzających lub innych informacji, które odwiedzający wysyła.

Większość przeglądarek jest skonfigurowana tak, aby akceptować pliki cookie, ale możesz zmienić swoje ustawienia, aby przeglądarka powiadamiała Cię o otrzymaniu nowego pliku cookie lub możesz zmienić ustawienia, aby odmówić przyjęcia plików cookie.

 

Jak i kiedy wykorzystywane są informacje.

 

Gromadzone przez nas informacje są wykorzystywane do administrowania naszą działalnością biznesową w następujący sposób:

(a) Przekazywane agencjom rekrutacyjnym, z którymi kontaktujesz się, z informacją o tym, kto się z nimi kontaktował. Nie wykorzystujemy tych informacji do celów marketingowych ani dodawania Cię do niechcianych list mailingowych.

 

Jak chronimy Twoje dane.

 

Prywatność i ochrona Twoich informacji są dla nas ważne. Niektóre z naszych usług oferujemy w połączeniu z innymi naszymi witrynami internetowymi.

 

Kto ma dostęp do informacji.

 

Informacje o naszych użytkownikach są dla nas ważne. Dostęp do Twoich informacji nigdy nie jest udostępniany osobom trzecim. Możemy również ujawnić Twoje dane w odpowiedzi na nakaz sądowy i możemy ujawnić Twoje dane, jeśli uważamy, że jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo. Możemy ujawnić Twoje dane w związku z pobraniem kwot, które możesz być winien nam i organom ścigania, ilekroć uznamy to za stosowne lub konieczne. Pamiętaj, że możemy nie powiadomić Cię przed ujawnieniem.

 

Metody, których używamy do ochrony Twoich danych.

 

Przestrzegamy wytycznych dotyczących ochrony danych, aby chronić poufność Twoich danych osobowych. Ponadto nasze praktyki biznesowe są okresowo sprawdzane pod kątem zgodności z zasadami i procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa i poufności naszych informacji. Nasze praktyki biznesowe ograniczają dostęp pracowników do informacji poufnych oraz ograniczają wykorzystanie i ujawnianie takich informacji osobom upoważnionym.

 

Jak możesz uzyskać dostęp do swoich informacji.

 

Możesz poprosić o dostęp do wszystkich przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres podany poniżej. Na życzenie oferujemy Państwu możliwość poprawienia nieścisłości w Państwa danych osobowych. Możesz poprawić te informacje, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres podany poniżej.

 

Zgoda.

 

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystywanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 

Zmiany w Polityce Prywatności.

 

Jeśli nasza Polityka prywatności lub procedury ulegną zmianie, niezwłocznie opublikujemy te zmiany na naszej stronie internetowej. Wszelkie takie zmiany wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu, chyba że zmiana stanowi inaczej.

 

Data wejścia w życie.

 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 25 listopada 2020 r.

 

E-Mail kontaktowy.

 

Możesz skontaktować się z nami w sprawie niniejszej Polityki prywatności, korzystając z dowolnej opcji kontaktu przedstawionej na tej stronie.

 

biuro@tamir.pl